WILLIAM WAIDOE: ONDER LEIDING VAN DEZE PRESIDENT IS ER ALTIJD SPRAKE VAN DICTATUUR

PRESIDENT BOUTERSE MOET WIJS BESLUIT NEMEN EN SURINAME BEVRIJDEN

“Voorzitter Bouva die op donderdag 29 juni de voorzittershamer in handen had heeft mij niet in de gelegenheid gesteld om in het hoogste College van Staat mijn statement te maken, wat betreft de president. Ik wilde de president namelijk vragen wat hij als persoon gaat doen met deze ontwikkeling waarbij de Auditeur – Militair zich duidelijk heeft uitgesproken in het 08 december strafproces en een strafeis tegen hem heeft gesteld. Ik wilde hem vragen of hij als Vader van de Natie een wijs besluit zal nemen om Suriname te bevrijden. Dat is een persoonlijk besluit van de president. Maar als parlementariër, een jongeling uit Nickerie schaam ik mij diep omdat in de Krijsraad op basis van bewijzen en getuigenissen de hoogste strafeis is gesteld tegen de president voor moord. Ik wilde hem daarom te kennen geven dat hij dient af te treden als president, zoals dat hoort in elke waarachtige democratie. En of men het nou leuk vindt of niet hij is onze president en de president mag Suriname niet te schande zetten”. 

Aan het woord is de 37 – jarige parlementariër van de Pertjaja Luhur in De Nationale assemblee, DNA, William Waidoe. 

WAIDOE 3.jpg

William Waidoe DNA lid uit Nickerie zegt dat Bouterse een wijs besluit moet nemen en Suriname moet bevrijden

Waidoe kreeg donderdag 29 juni niet de kans van waarnemend assemblee voorzitter Melvin Bouva om zijn zegje te doen in het hoogste College van Staat over deze kwestie. In dezelfde openbare vergadering van DNA donderdag gaf President Bouterse echter via zijn fractieleider André Misiekaba reeds te kennen dat hij de strafeis van de Auditeur – Militair naast zich neerlegt, evenals een eventueel vonnis van de Krijgsraad in deze strafzaak. Misiekaba stelde immers dat de in 2012 aangenomen omstreden Amnestiewet in DNA, boven elke uitspraak van welke  rechter dan ook staat. Ook in de structuren vergadering van de NDP volgend op de strafeis van Auditeur – Militair Elgin tegen Bouterse hebben alle sprekers van de NDP in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven noch de strafeis van de Auditeur – Militair, noch het te volgen vonnis van de Krijgsraad te accepteren. Ook President Bouterse liet daar geen onduidelijkheid over bestaan in zijn speech te Ocer. Volgens Waidoe is hiermee wedermaal aangetoond dat er onder leiding van deze president, altjd sprake is van dictatuur.     

“Dit is wederom het bewijs dat er sprake is van dictatuur in Suriname, wanneer Bouterse het voor het zeggen heeft. Dan is er sprake van een machtsstaat en wederom is het bewijs geleverd met deze kwestie”. 

WAIDOE INTERVIEW.jpg

Volgens Waidoe is er sprake van Dictatuur wanneer Bouterse het voor het zeggen heeft

“Toch twijfelen veel personen uit zijn achterban daar nog aan. Zij geloven het verhaal van hun leider dat de oppositie alleen maar onrust zaait en dergelijke onzin. Maar u weet, ‘God’s molen maalt langzaam maar zeker’. Suriname is nu duidelijk weer een machtstaat geworden. Op basis van de uitspraken van de fractieleider van de NDP in het hoogste College van Staat hou ik nu mijn hart vast. Ik vrees dat men de situatie gaat gebruiken voor politieke doeleinden om deze president te beschermen. Men gaat aangeven dat de Rechtstaat in gevaar is en de politieke volgelingen nota bene oproepen, om niet constitutionele handelingen te plegen. Suriname zal dan de grote verliezer zijn”, meent Waidoe. 

Nu de Auditeur – Militair heeft aangegeven dat onomstootelijk is komen vast te staan dat president Bouterse een moordenaar is. Hoe gaat u als parlementariër in het hoogste College van Staat daarmee om wanneer de president naar De Nationale Assemblee, DNA, toekomt? Is het niet de hoogste tijd dat de oppositie parlementariërs in het hoogste College van Staat stelling nemen en zeggen dat zij weigeren in DNA te praten met deze president over wat dan ook?

“Ten eerste moet ik vaststellen dat het Volk heeft gekozen voor de huidige president. Als persoon vind ik dat triest. Het Volk heeft toch voor hem gekozen als president terwijl het bekend was dat hij een vonnis tegen zich heeft in een drug gerelateerde zaak in Nederland en dat hij hoofdverdachte was bij de 08 decembermoorden. Ten tweede hebben alle politieke partijen vertegenwoordigt in DNA jammer genoeg meegewerkt, aan het verkiezen van Bouterse tot president. En nu heeft de Auditeur – Militair inderdaad een strafeis van 20 jaar gesteld tegen President Bouterse, maar juridisch is hij formeel nog steeds verdachte tot dat hij is veroordeeld. Dus als wij kijken naar de juridische status van onze president is er eigenlijk niets veranderd. Vóór de strafeis was hij verdachte en ook na de strafeis blijft hij verdachte. Ik schaam mij diep zoals vele andere Surinamers maar wij kunnen dit niet direkt doortrekken naar ons werk in DNA”. 

WAIDOE IN DNA.jpg

“Ik blijf het echter zeggen. Zolang wij een Volk hebben die niet ready is om de noodzakelijke politieke veranderingen in ons land te ondersteunen, denk ik dat wij in de toekomst zulke taferelen blijven meemaken. De oppositionele partijen hebben over deze kwestie overleg gevoerd. Wij moeten waken dat wij de NDP niet de gelegenheid geven om delen van het Volk die nog twijfelen, verder voor de gek te houden. Top NDPers geven nu stelselmatig aan dat het een politiek spel is van de oppositie en dat de oppositionele partijen proberen de rechterlijke macht te beinvloeden. Dat is natuurlijk onzin maar het wordt nu strak gebruikt om de eigen achterban te beinvloeden. Pertjaja Luhur, PL, heeft hard gesteld dat de president direct moet aftreden. Alle oppositie fractieleiders hebben verder aangegeven dat het belangrijk is dat de Krijgsraad normaal haar werk kan doen en dat het 08 december strafproces ongestoord wordt voortgezet”, verduidelijkt de PL parlementariër zijn standpunt.  

Heer Waidoe. Dit heeft simpel te maken met het feit dat de president niet meer verdacht wordt van het beramen en laten uitvoeren van de gruwelijke moorden van december 1982, maar dat de verdachtmakingen nu zijn bewezen door de Auditeur – Militair. De man is een moordenaar en kan toch geen leiding geven aan ons land?

 “Nee, absoluut niet. De president mag geen leiding meer geven aan het land. Het is een grote schande dat hij nog niet is afgetreden. Helaas is deze president niet de enige persoon die ons land te schande heeft gezet en dit soort mensen – zie de structurenvergadering van de NDP in Ocer naar aanleiding van deze strafeis – rechtvaardigen dit soort gedrag. Ik blijf het zeggen. Het is triest, het raakt mij diep als parlementariër om in het College deel te nemen aan een discussie met een regering waarvan tegen het hoofd van deze regering, de president dus, een strafeis van 20 jaar is gesteld wegens moord. Ik schaam mij diep want het is niet nu dat deze president ons schande geeft. Hoe lang vertegenwoordigt deze president bijvoorbeeld het land al niet meer in het buitenland”, stelt een zeer gebelgde Waidoe.

BOUTA IN VN.jpg

President Bouterse durft niet meer naar het buitenland

Als het vonnis van de rechter niet wordt erkend door de president en door de grootste fractie in DNA, wat moet er dan gebeuren?

“Een soortgelijke zaak is de terugroepwet waarbij de rechter vonnis heeft uitgesproken en het vonnis van de rechter door de regering en DNA gewoon naast zich is neergezet. En nu bij een historische case, het 08 december strafproces wordt het weer eens pijnlijk duidelijk dat deze president en zijn volgelingen geen enkel uitspraak van welke rechter dan ook respecteren en accepteren, wanneer het hen niet uitkomt. Dit is wederom het bewijs dat het de hoogste tijd wordt voor een andere politiekvoering in Suriname. Wij moeten met name de Jongeren oproepen om af te komen van ‘deze hebie’, want zo noem ik dat. Wij moeten af van deze hebi die de ontwikkeling van Suriname belemmert. En wanneer de grootste fractie in DNA uitspraken van de rechtbank naast zich neerlegt en de president voorzitter is van deze partij dan moet ik de vraag stelllen, meent de president het met dit land?”, aldus Waidoe.   

Waidoe ging behalve op de strafeis tegen President Bouterse ook in op de ‘fabeltjes’ welke de minister van financiën in De Nationale Assemblee heeft verkondigd bij de begrotingsbehandeling en het zoveelste ingediende Ontwikkelings Plan van deze regering. Volgens de zeer onbekwame minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, gaat de economie van Suriname weer de goede kant uit en is de ernstige economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft bezworen. Hoefdraad geeft zelf trots aan dat de Surinaamse economie dit jaar ‘slechts inkrimpt’ met 0,8 %’, in tegenstelling met 2016 waarin de economie met ruim 10 % slinkte. Tegenover deze bewering van Hoefdraad staan echter de feiten dat nog steeds elke dag steeds meer bedrijven de deuren sluiten, de prijzen in de winkels en supermarkten steeds verder omhoog gaan, de prijzen voor stroom en met name olie blijven stijgen en dat de koopkracht van de burger hierdoor steeds verder afneemt. Hoe kan het dat de minister toch aangeeft dat de inflatie omlaag gaat en de crisis is bestreden? Liegt de minister het College voor?

“Ik denk dat deze minister meer in het buitenland is dan in Suriname, anders is deze uitspraak niet te verklaren. Want als je werkelijk in Suriname leeft en woont, dan zie je, dan voel je en dan hoor je, dat het nog steeds niet gaat in het land. Dus op basis van de uitspraken van de minister gedaan in DNA is de enigste conclusie die ik moet trekken, want ik ga die man niet beledigen, dat hij meer buiten Suriname vertoeft dan in Suriname”. 

BOEFDRAAD MET ARABIER.jpg

Be the first to comment on "WILLIAM WAIDOE: ONDER LEIDING VAN DEZE PRESIDENT IS ER ALTIJD SPRAKE VAN DICTATUUR"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*